Fakturace

Detaily

- vytváření a evidence faktur - daňových dokladů

- výstup faktury - daňového dokladu na tiskárnu, do HTML, nebo PDF

- kniha odběratelů

- šablony pro nejčastěji používané texty

- volba režimu plátce/neplátce DPH

- okamžitý přehled o fakturách po splatnosti

- automatické zaúčtování do účetnictví