Majetek

Obrazovky

Detaily

  • úplné sledování jednotlivých druhů majetku, tvorba odpisů a odpisových plánů
  • členění majetku podle druhu, fyzického umístění, střediska a odpovědné osoby.
  • automatické generování a zaúčtování daňových i účetních odpisů
  • možnost přerušení odpisování v jednotlivých letech
  • pokračování v již začatém odepisování z minulých let