Produkty

Podvojné účetnictvíUrčeno k pořizování a lidkvidaci prvotních dokladů při každodenní běžné práci fakturační, pokladní, skladové, mzdové a finanční účtarny prostředntictvím předkontace nebo přímého zaúčtování.

Více informací o tomto produktu

Mzdové účetnictvíZpracování měsíčních časových mezd pro malé i velké organizace včetně výpočtu dávek nemocenského pojištění.

Více informací o tomto produktu

Skladová evidenceJednoduché vedení skladové evidence určená jak pro maloobchod i velkoobchod. Rychlé zadávání velkého počtu položek.

Více informací o tomto produktu

MajetekÚplné sledování jednotlivých druhů majetku, tvorba odpisů a odpisových plánů. Členění majetku podle druhu, fyzického umístění, střediska a odpovědné osoby.

Více informací o tomto produktu

FakturaceVytváření a evidence faktur - daňových dokladů. Výstup faktury na tiskárnu, do HTML, nebo PDF.

Více informací o tomto produktu

Informační systém Městské policieSystém správy přestupků evidovaných Městskou policií.

Více informací o tomto produktu