Skladová evidence

Obrazovky

Detaily

 • vedení skladové evidence
 • maloprodej i velkoprodej
 • rychlé zadávání velkého množství položek
 • klasická skladová karta
 • možnost faktur mimo skladovou evidenci
 • kombinace různých typů cen na odběratele nebo skupiny zboží
 • obalové konto
 • objednávky
 • zakázky
 • výroba
 • čárový kód