Podvojné účetnictví

Obrazovky

Detaily

 • Určeno k pořizování a likvidaci prvotních dokladů při každodenní běžné práci fakturační, pokladní, skladové, mzdové a finanční účtárny prostřednictvím předkontace nebo přímého zaúčtování
 • Výsledek hospodaření je počítán v reálném čase a lze jej členit na střediska, zakázky, pracovníky apod.
 • Běžné výkazy (hlavní kniha, faktury, konta, saldokonta ...), výkaz DPH včetně souhrnného hlášení, většina státem předepsaných výkazů v tisknutelné nebo elektronické podobě, např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty v plném i zkráceném rozsahu pro ziskové, neziskové a rozpočtové organizace (NO, OÚPO, MŠMT)
 • Analytika účtů na 3 místa
 • Účtování v cizích měnách
 • Saldokonto
 • Přímé bankovnictví, homebanking - elektronické posílání příkazů k úhradě a automatické zaúčtování bankovních výpisů
 • Rozšíření pro správu bytů
 • Rychlé zaúčtování velkého množství domů (SVJ, družstva a spoluvlastníci domů)
 • Společný účetní rozvrh, seznam dodavatelů
 • Automatický přenos a zaúčtování dokladů z programu pro správu domů (předpis nájmu, pokladna, banka, vyúčtování služeb)
 • Přenos zaúčtovaných došlých faktur do programu pro správu domů a zpětný přenos rozúčtovaných nákladů
 • Přenos vystavených faktur správní firmy vlastníkům do přijatých faktur SVJ
 • Hromadné i samostatné tisky pro vybrané SVJ s možností uložení na www.stránky
 • Státní výkazy pro SVJ